Turistički sektor i veliki gubici koje je pretrpeo u doba COVID krize bili su tema online panela „Kulturni turizam Zapadnog Balkana“, sa posebnim osvrtom na oporavak turizma u opštini Knjaževac, u kojoj turizam slovi za jedan od stubova razvoja opštine.

Projekat “EU za tebe – Za kulturno nasleđe i turizam”, koji u Srbiji sprovodi Evropska unija, pomaže ove godine turizam istočne Srbije i Donjeg Podunavlja sa milion evra, usled velikih gubitaka koje je pretrpeo zbog pandemije korona virusa. Kako je objasnila Tanja Cupać, menadžerka grantova i predstavnica GIZ-a, koji sprovodi projekat #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam, opština Knjaževac je jedna od 12 opština u kojoj su za bespovratnu novčanu pomoć odobrena 22 projekta, u ukupnom iznosu grantova od oko 183 hiljade evra.

Korisnici granta Novica Raičević i Aleksandar Spasić novčanu pomoć Evropske unije iskoristiće za renoviranje turističkog objekta i obnovu električnih aparata u apartmanima na Crnom vrhu na Staroj planini, što će, kako veruju, doprineti bogatijoj turističkoj ponudi i većem konforu za stalne i buduće goste.

https://zamedia.rs/2020/11/13/realizacija-projekta-eu-za-tebe-za-kulturno-naslede-i-turizam-pomoc-turizmu-u-doba-pandemije-video/

Projekat „EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ je usmeren na razvoj turizma kao značajnog privrednog potencijala za podsticanje ekonomskog razvoja. Projekat finansira Evropska unija sa 15 miliona evra, sufinansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj sa 1,6 miliona evra, a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.